7 kwietnia, 2022
Jak powstają filmy?
Bez kategorii / SOCIAL MEDIA
proces tworzenia filmu i zdjęć

Proces powstawania filmu

Proces powstania filmu jest złożony i w różnym stopniu skomplikowany. Zależy to od poziomu zaawansowania produkcji jak i gatunku dzieła. Największe produkcje tworzą kilkusetosobowe ekipy filmowe i tam właśnie stopień skomplikowania jest największy. Niezależnie od skali produkcji niezmiennym pozostaje podział na trzy nieodłączne etapy powstawania filmu:

  • preprodukcję, która zaczyna się od momentu powstania potrzeby filmu do rozpoczęcia zdjęć,
  • produkcję czyli okres zdjęciowy oraz
  • postprodukcję, na którą składa się między innymi montaż, udźwiękowienie, efekty specjalne i animacje.

Okres przedprodukcji to wczesny etap pracy nad filmem obejmujący wszelkie działania przygotowujące do produkcji. Najpierw pojawia się potrzeba, a po niej pomysł. W kolejnym kroku odbywa się tworzenie scenariusza w oparciu o budżet ustalony dla realizacji dzieła. Dobrany zostaje skład ekipy produkcji filmowej i przeprowadzany szereg spotkań żeby określić najważniejsze funkcje. Zanim rozpocznie się produkcja trzeba wykonać casting aktorów, przygotować scenografię, kostiumy i rekwizyty. Wybrać miejsca, w których wykonywane będą zdjęcia oraz skompletować pozostałą część ekipy filmowej tworzącej zaplecze planu, zabezpieczenie energetyczne, bhp, catering. Na tym etapie powstaje scenopis czyli opisowy terminarz zdjęć według którego odbędzie produkcja. Na jego podstawie realizowana jest cała produkcyjna logistyka i ustalenie harmonogramu pracy. Przedprodukcja może trwać od kilku dni w przypadku nietrudnego filmu reklamowego do kilku miesięcy, a nawet lat w przypadku dużych produkcji fabularnych.

Plan zdjęciowy z wykorzystaniem kranu kamerowego

Dni na planie zdjęciowym.

Faza produkcji rozpoczyna w dniu ustalonym w okresie przedprodukcji. Kiedy wszystko jest przygotowane a dokumentacja jest skończona ekipa rozpoczyna pracę. Zdjęcia wykonywane są we wnętrzach stworzonych w studio lub prawdziwych przestrzeniach, a także na zewnątrz – w plenerze. Bardzo ważna jest logistyka. Chronologia w scenariuszu filmu nie jest istotna. Zdjęcia, chodź we filmie występują na początku i na końcu realizowane są po sobie, żeby uprościć organizację i nie wracać drugi raz w to samo miejsce, jeżeli nie jest to konieczne. Ma być sprawnie i okres zdjęciowy ma być możliwie krótki. Mierzony jest w dniach zdjęciowych i może trwać bardzo różnie. W przypadku spotów reklamowych może to być tylko jeden dzień. W przypadku filmów fabularnych, reportaży czy dokumentów dni zdjęciowych może być kilkadziesiąt i trwać mogą wiele miesięcy. Jednym z czynników jest pogoda. Jeżeli jesienne zdjęcia nie zostaną zakończone do zimy, trzeba będzie je zawiesić i czekać do następnej jesieni.

Dzień zdjęciowy zaczyna się przeważnie wcześnie rano. Przygotowania do pierwszych ujęć trwają kilka godzin. Należy w tym czasie przygotować sceny, światło, charakteryzację aktorów etc. Potem następują próby. Kiedy wszystko jest gotowe i sprawdzone reżyser wydaje polecenie rozpoczęcia zdjęć. Sceny złożone z ujęć kręcone są najczęściej kilkukrotnie. Są to tak zwane duble. Wynika to zwykle z przyczyn losowych, jak potknięcie aktora czy awaria sprzętu. Ponadto reżyser czasami decyduje się na nagranie ujęcia w kilku wersjach, żeby na montażu można było wybrać to najbardziej pasujące do sceny.

Dzień zdjęciowy w studio filmowym

Postprodukcja wieńczy dzieło

Postprodukcja następuje po zakończeniu zdjęć. Pierwszym etapem jest obejrzenie całego nagranego materiału ujęcie po ujęciu. Rozpoczyna się montaż, dodawane są efekty wizualne, potem następuje udźwiękowienie. Jeżeli jest taki wymóg, w studio dźwiękowym nagrywane są postsynchrony czyli dźwięk i dialogi, które potem słyszymy we filmie. Dźwięki nagrane w studio są zdecydowanie lepszej jakości niż te realizowane podczas produkcji w dniu zdjęciowym. Podczas postprodukcji dokonuje się korekt w zakresie kolorystyki obrazu i dodaje się napisy do filmu. Powstaje ostateczna wersja filmu, która zostaje zaprezentowana producentom i aktorom. Często zdążą się, że film nie dostaje akceptacji i należy wprowadzić pewne poprawki, a czasami nawet dokręcić dodatkowe ujęcia i dodać je do dzieła, wtedy film zostaje zaakceptowany. Na tym kończy się produkcja filmu. Droga od potrzeby do gotowego dzieła jest długa, lecz zależy w dużym stopniu od rodzaju produkcji. Filmy korporacyjne czy reklamowe charakteryzują się zdecydowanie mniejszym skomplikowaniem i krótszym procesem produkcji niż filmy dokumentalne i fabularne. Niemniej proces powstawania dzieli się tak samo na trzy fazy i zaczyna się od potrzeby na film.